Uncategorized

Türbanlı Kadın Sayesinde Jigolo Oldum

Amateur

Merhaba Seks Hikaye okurları Sizlere İş yerindeki Türbanlıya nasıl çaktığım hakkında bir kaç şeyden bahsetmek istiyorum. Tüm okurlarıma keyifli dakikalar dilerim. Hikayeme başlıyabilirsiniz.

Selam arkadaşlar ben evli ve çocuk 3 çocuk babasıyım sizlere seks hikayemden bahsetmek istiyorum.  B?şımd?n geçen ol?y beni Ank?r? d? jigolo olm?mı s?ğl?dı. Bu işten iyide para kazanıyordum.  Y?kl?şık 4 ?ene önce oldu ?m? unut?m?dım ve p?yl?şm?k istedim. Ben h?st?n?d? güvenlikçi ol?r?k  ç?lışı?ordum evliliğimde hiç bir sorun yok, h?ft?d? 3 kere eşimle ilişkiye giriyoruz ve g?yet iyi gidiyordu. Gece v?rdiy?sınd? 2 h?ft?lık ge?e nöbet ?ır??ı b?n? gelmişti nöbeti s??t 4 de teslim ?ldım ?kş?m ???t 7 civ?rı bir h?st? geldi benden y?rdım t?lep etti.Ben içerde izleme od?sınd? oturuyordum ”kimse v?rmı ”diye s?sl?ndi bende ”buyurun” d?yerek ??nın? gittim birde ne görey?m türb?nlı h?fif m?ky?jlı m?vi gözlü güzel bir k?dın ??nınd?d? 2-3 y?şl?rınd? bir erkek çocuğu ben önc? çocuk h?st? z?nnettim ve doktor ile ilgili vey? b?şk? bir şik?yet s?nmıştım. buyurun dedim b?n? fişi uz?t?r?k bunu ?cilden gönderdiler dedi b?ktım t?hlil fişi, bende y?nlış yerde olduğunu söyledim t?hlil od?sın? k?d?r eşlik ettim. Ben çocuk için düşününmüştüm b?şt? meğer hiç öyle değilmiş. İdr?r t?hlili y?ptırılc?ktı içeri girmesine y?rdımcı oldum ve uf?klığı t?hlil için h?zırl?y?bilirsiniz görevli gelesiye k?d?r. Am?  od? b?n? h?st? benim ben y?p?c?m diyerek gülüm?edi bende geçmiş olsun dedim, b?y?n çocuk bir?z y?nınızd? k?l?bilir mi ben hemen gelirim ded? bende çocuğun elinden tut?r?k kolidord? b?kl?m?y? sakarya escort b?şl?dım ?nn?si gidince erkek çocuk ?ğl?dı bende ?u?turm?k için bü?küvi kutusun? gittim ve eline 1 büsküvi birde çikol?t? ?ldım o d? sustu ve yemeye b?şl?dı.Bu ?r?d? ?nnesi geldi ve k?bı görevliye bır?k?r?k çocuğun el?nden tuttu ne z?m?n sonucu ?lırım dedi. Görevli y?rım s??te çık?r dedi ve içeri g?d?p t?hlil m?kin?sın? k?bı koydu. Bende mecburen ?yrıldım nöbet yerine geri gittim, tur ?tm? b?h?nesi ile tekr?r t?hlil od?sın? geldim k?rid?rd? oturuyorl?rdı. Bir?z sohbet ettik tekr?r geçmiş olsun dedim, neyiniz v?r dedim grip b?şl?ngıcı dedi kendimi h?l?iz h?ssed?yorum dedi bu ?r?d? m?kine sesi geldi görevli sonuçl?rl? birlikte geldi. A?ile gitmelerini söyleyen görevli doktorun bilgis?y?rın? gönd?rdiğini. Onl?r gid?rk?n ?rk?l?rınd?n b?ktım türb?nlı üstte bir bulüz ?ltt? nerdeyse bileklere k?d?r bir etek ?m? etek nerede?se k?lç?yı ort?y? çık?rtmış v? s?ll?n? s?ll?n? gitti b?r müddet sonr? ?cild?n beni ?r?dıl?r bir mün?k?ş? v?rmış iki h?st? ?r?sınd?. Gerginliği bert?r?f ettikten sonr? mu?yene od?sınd? türb?nlı  b?y?n? serum t?k?c?kl?rmış hemşirede ben? ço?ukl? ilgil?n?bilirmisiniz dedi, bende çocuğu ?ldım h?st?nenin önünde bekledik sonr? tekr?r içeri girdik.B?y?nı içeri müş?de ?d?sın? ?lmışl?r y?t?kt? y?tıy?rdu bende oğlunu ?d?y? götürdüm ?nn?sini görünce y?t?ğ? çıkm?k i?tedi bende müs?de etmedim y?t?ğın y?nın? bir ??nd?lye çektim v? oğlunu or?y? oturttum t?m od?d?n çık?rken b?y?n kendisine bir?z y?rdımcı ol?bilirmiyim d?ye sordu bende t?bi dedim y?t?ğın üzerindeki pıken?n sakarya escort bayan üzerine y?ttığı ve kolund?ki d?m?r yolund?n dol?yı k?lkıp ç?k?m?diğini kendisinin h?fif k?lkıp benimde pikeyi çekmemi ?sted?ğ?n? pikeyi üz?rin? örteceğini b?c?kl?rının ?çılm?sını istemediğini sö?ledi,  olur dedim v? ?d? sırtını ve götünü h?v?y? k?ldırdı ve pikeyi götüne k?d?r çektim. Götünü y?t?ğ? koyup b?c?kl?rını h?v?y? k?ldırdı bu ?r?d? eteği sıyrıldı ve kilotu göründü bende istemeden de ols? b?ktım benim b?ktığımı f?rkedince, rengini beğendiniz mi dedi, bir?z d?h? b?ks?ydınız  b?ri deyince ben ut?ndım gözlerim yere b?ktı şik?yet ederse korktum v? p?key? üzerine örtüp od?d?n çıkm?k istiyordum ?m? o konuşm?y? dev?m etti.Am??sı ?z önce oğluml? ilgilendin ?n? birşeyler ?ldın şimdid? ?nnesi senden bir şe?  isterse y?p?rmısın dedi bende ne gibi dedim ?nl?m?zlığ? getirerek od? c?nım çubuk kr?ker isti?or dedi. K?ntinden ?lıp getirebileceğimi söyledim, yine gülümsedi ?m? çok t?tlı idi. K?ntinden ç?y ve kr?ker ?ldım oğlun? d? bir çikol?t? d?h? ?ldım tekr?r müş?de od?sın? gittim. Acilden yine ?nons edildim ve polis ekipleri or?d? bekliyorl?rdı. Onl?rı görünce k?lbim küt küt ?tm?y? b?şl?dı ?c?b? k?dım beni şik?yet mi etti düşüncesine fen? k?pıldım. Polisler ?z önceki mün?k?ş?d?n dol?yı ol?yl?r h?kkınd? r?por için if?de mi istemişlerdi. Büyük bir ohh çektim ve hemen em?netleri götürdüm görevimi polislerle birlikte if? ettim. Ar?d?n 20 dk sonr? türb?nlı k?dının y?nın? gittim ve koltukt? oğlu uyuy? k?lmış üstünü örtüm k?dın d? beni seyrettiğini f?rk etmemiştim. Siz çok serdivan escort iyisiniz dedi n?sıl öderim h?kkınızı deyince bende olur mu öyle bir şey görevimiz deyip t?m çık?c?ktım ki; gitmeyin dedi ve üstündeki pikeyi ken?r? itti külodun? k?d?r b?c?kl?rını ?çtı ve d?h? f?zl? görmek isterseniz y?kl?ş?bilirsiniz deyince, ne y?p?c?ğımı ş?şırmıştım doğrusu. Bey?z d?ntelli bir t?ng? türünden iç ç?m?şırı v?rdı çok y?kışmıştı, göğüslerine de dokunm?y? b?şl?yınc? ?rtık d?y?n?m?dım y?kl?ştım titreyerek birileri gelebilir korkusu ve heyec?n bir t?r?ft? ?m? ?tın ölüm ?rp?d?n olsun dedim içimden. Amı ısl?nmıştı türb?nlı h?tun gözlerini k?p?tmış dokunm?mı bekliyordu. Eğildim ve ?mının t?dın? b?ktım çok güzel kokuyordu yeni b?nyo y?ptığı ?nl?şılıyordu. Seviyorum böyle güzel kok?n ?ml?rı üstelik tır?ş olmuştu, ?mın dud?kl?rı ince pembesi ısl?k olunc? d?h? güzel olmuştu. Dilimi d?y?dım ?r?y? ve güzelce y?l?dım inlemesi ?rtınc? fermu?rımı indirdim ve eline müs??de ettim. P?rm?kl?rı düzgün tırn?kl?rı temizdi b?n? dokununc? boş?lıyorum s?ndım. Serum bir t?r?ft? d?ml?m?y? dev?m ediyordu ve y?t?ğın içinde h?fif dom?ldı ” hemen gir ” deyince t?ng?sını ken?r? sıyırdım ve y?v?şc? içine girdim, uzun z?m?ndır ilişkisi olm?dığı kesindi penise h?sret k?ldığını itir?f etmişti. Bİr k?ç d?kik? sonr? içinden çıktım ve t?ng?sın? boş?ldım, heyec?n korku ?rzu her şeyi o 5 dk içinde y?ş?mıştım ?m? çok güzel boş?lmıştım. Hemen fermu?rımı k?ldırdım ve od?d?n çıkm?k üzereyken y?kl?şm?mı istedi. Dud?ğımın ken?rın? kıs? ve ısl?k bir öpücük verdi, Bu gün bile bu öpücüğü h?tırlıyorum. Nöbet yerime gittim tekr?r hiç bir şey yokmuş gibi. Türb?nlı k?dın 2 s??t sonr? h?st?neden ?yrıldı ve giderken çok güzeldi ?m? bir d?h? olm?z deyince bir?z üzülmüştüm. Bu gün unutm?dım ?m? iyiki bir d?h? olm?z demişti zir? on? ?şık ol?bilirdim ve yuv?m d?ğıl?bilirdi.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir